ბლოგი
კომფორტზეორიენტირებულიდეკორაციისიდეებიღიაოფისებისთვის
კომფორტზეორიენტირებულიდეკორაციისიდეებიღიაოფისებისთვის კომფორტზეორიენტირებულიდეკორაციისიდეებიღიაოფისებისთვის; ვისაცარუყვარსღიაოფისისკონცეფცია, არ იცის რომ ღია ოფისი ზრდისკომუნიკაციას, აძლევსკომფორტსდააძლიერებსგუნდურმუშაობას! ფაქტია, რომღიაოფისებიზრდისკრეატიულობასდაამცირებსუხერხულობას, რომელიცშეიძლებაწარმოიშვასთანამშრომლებსშორისიერარქიისგან, რადგანგუნდისყველაწევრიერთნაირგარემოშიადაესიწვევსიდეებისგაცვლას. უკეთესად თუვიტყვით, რაუნდაგააკეთოთხმაურთანდაყურადღებისგაფანტვასთან, ამისგამოსავალიარსებობს. თქვენშეგიძლიათგაზარდოთთქვენიპროდუქტიულობადაკონცენტრაციათქვენიკოლეგებისგანიზოლირებისგარეშე. ამისათვისსაჭიროასწორიდაკარგადგააზრებულიღიაოფისისგეგმა. ჰაეროვანიდაფართოღიაოფისი, რომელიცგაზრდისთანამშრომლებისკონფიდენციალურობისგრძნობასშუშისკუბებშიმოხვედრისგარეშედასაშუალებასმისცემსმათმოახდინოსსამუშაოგარემოსპერსონალიზირება, ასევეშეიძლებაუფრობედნიერიგახადოს, ვიდრედერეფნისირგვლივგაწყობილიდახურულიოთახები. Როგორკეთდება ეს? აქარისრამდენიმეიდეაღიაოფისისდიზაინისთვის! აღარარისმოსაწყენიდაერთფეროვანისაოფისეგეგმები მრავალიწლისგანმავლობაში, ღიაოფისისგეგმებიხშირადმოიცავდამაგიდებსადაერთანორშეხვედრისდარბაზსერთმანეთისგვერდით. ღიასაოფისემაგიდებიც ხშირადშედგებოდასტანდარტულიოთხკუთხედებისაგანანოთხიმაგიდისგან შემდგარიყვავილისფორმისმტევანისაგან, ამიტომთანამშრომლებსჰქონდათმცირეანსაერთოდარჰქონდათპირადისივრცე. დღესასეთიოფისებიშეიცვალაღიაოფისისდიზაინით, რომელიცქმნისუფროკომფორტულდამშვიდგარემოსთანამშრომლებისთვის. მათგანყველაზეპოპულარულიანახევრადდახურულიოფისები, რომლებიცPixar-მაცსცადაიმდროს რომელიც გაომირჩა დიდიდავრცელისაერთოსივრცეებით, რომლებიცაკავშირებსმათ. ამრიგად, ზოგს შეუძლიათიმუშაონსაკუთარპერსონალიზებულტერიტორიაზე, ხოლოზოგს შეუძლიათიმუშაონსაერთოადგილებში. მრავალფეროვნებასაქვსმნიშვნელობა მეორეალტერნატივაარისახალიპორტატულიგადაწყვეტილებები, სადაცპირადისივრცისსაზღვარიცვალებადიდამობილურიადასადაცთანამშრომლებსშეუძლიათშექმნანსხვადასხვასამუშაოსივრცეავეჯისადგილისშეცვლით....
რჩევები კომფორტული მაგიდის არჩევისთვის
რჩევები კომფორტული მაგიდის არჩევისთვის ყველას გვაქვს წარმოდგენა იმაზე, თუ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება მაგიდის არჩევისას. მისი ზომები, შეესაბამება თუ არა ის ჩვენს ოთახში არსებულ სხვა ავეჯს და  რა თქმა უნდა, მისი ფასი იმ ფაქტორებს შორისაა, რომელსაც ყველაზე დიდ ყურადღებას ვაქცევთ მაგიდის არჩევისას. რა თქმა უნდა, მაგიდის ფასები განსხვავდება გამოყენებული მასალის,...
რა უნდა გაითვალისწინოთ საოფისე ავეჯის არჩევისას?
რა უნდა გაითვალისწინოთ საოფისე ავეჯის არჩევისას? რა უნდა გაითვალისწინოთ საოფისე ავეჯის არჩევისას? ვის სურს დღეში რვა საათი გაატაროს მოძრავ  მაგიდასთან და სკამზე, რომელის  საზურგეც თამაშობს, ან უმასპინძლოს სტუმრებს სხდომათა დარბაზში, რომელიც თითქოს ბოლოს გამოიყენეს 1982 წელს? ამიტომ მნიშვნელოვანია გარკვეული დრო დაუთმოთ საოფისე ავეჯის შერჩევას; მნიშვნელოვანია იპოვოთ ავეჯი, რომელიც არის გამძლე,...
რბილი ავეჯის  ნაკრების ყველაზე პოპულარული ტენდენციები ელეგანტური ოფისებისთვის
რბილი ავეჯის  ნაკრების ყველაზე პოპულარული ტენდენციები ელეგანტური ოფისებისთვის როდესაც ამბობთ რბილი ავეჯის  კომპლექტს, ფიქრობთ თქვენი სახლის მისაღები ოთახზე?  იმის გამო, რომ ერთ-ერთი, რაც ყველაზე მეტად გჭირდებათ თქვენს ოფისში, არის საოფისე დივნების ნაკრები, რომელიც საშუალებას მოგცემთ უმასპინძლოთ თქვენს სტუმრებს ელეგანტურად და კომფორტულად. ახლა, რაც არ უნდა პატარა იყოს ოფისები, ოფისის დიზაინი...
კონტაქტი
ShowRoom: YALINCAK MAHALLESİ RİZE CADDESİ NO:122/A ORTAHİSAR /ტრაპიზონი/თურქეთი
info@4genfurniture.com
+90 549 504 33 22
Workshop: AKOLUK MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:30 ORTAHİSAR / ტრაპიზონი/თურქეთი
შეფასება
Open chat